OBCHODNÍ PODMÍNKY

Veškerá jídla, která v restauraci připravujeme, mohou obsahovat stopy všech alergenů 1-14.

V případě že jste alergičtí na nějaký alergen, prosím oslovte obsluhu a my uděláme vše proto,

abychom Vám vyhověli.

Seznam potravinových alergenů podle evropské směrnice 1169/11EU,

naleznete u obsluhy


OBCHODNÍ PODMÍNKY ROZVOZU

Obecné podmínky

U JAKÉKOLI OBJEDNÁVKY, NELZE NIKDY

KOMBINOVAT ZVÝHODNĚNÉ AKCE!!!!!!

Bašta od Krtečka (prodávající) se sídlem na Těšínská 698 v Šenově, identifikační číslo: 88082369, dodává zboží na základě telefonické objednávky

(telefon 603 50 11 11, 733 677 333) nebo z on-line internetové objednávky (na www.damejidlo.cz/senovska-basta-a-pizza-od-krtecka).

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího

znění obchodních podmínek.

Pizzerie od Krtečka si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit

jakoukoliv část obsahu www.damejidlo.cz/senovska-basta-a-pizza-od-krtecka a www.senovskabasta.cz

Dle zákonu č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, který upravuje mimo jiné i problematiku poškozených bankovek a mincí.

Uvedený zákon umožňuje odmítnout přijetí bankovky nebo mince, která je poškozená a to bez ohledu na to, zda se jedná o poškození běžné či nestandardní.


Na základě provedení telefonické objednávky na telefon 603 50 11 11, 733 677 333 není nutno žádné registrace kupujícího.

Při telefonické objednávce Naši operátoři vždy po Vás budou požadovat jen potřebné informace a to adresa dodání včetně popisného čísla,

příjmení objednávajícího, telefon a danou objednávku. Jiné informace není potřeba uvádět.

Po přijetí ať už telefonické či internetové objednávky se objednané zboží vyexpeduje v co nejkratší době, pokud ze strany objednávajícího není určeno jinak.

Při objednávce na určitou dobu, musí zákazník počítat, že tato doba je jen orientační a může dojít ke zpoždění dodání objednávky.

Změna ingrediencí bude zpoplatněna viz. ceník ingrediencí.

Přeprava a dodací podmínky

Veškeré přijaté objednávky jsou jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího závazné. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní

svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo, že některý doplňkový sortiment může být dočasně vyprodán, v těchto případech bude kupujícímu nabídnuta jiná alternativa.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit za něj celkovou cenu.

Prodávající se zavazuje objednané zboží doručit na adresu uvedenou v objednávce a to v co nejkratším možném termínu.

Alkohol a cigarety neprodáváme osobám mladší, 18 let. Nealkoholické, alkoholické nápoje a cigarety jsou samostatně neprodejné, dodáváme je pouze k objednanému jídlu.

Všechny ceny uvedené na našich internetových stránkách a tiskovinách jsou včetně DPH, balného a dovozu a to v rámci mapy rozvozu.

Firma Bašta od Krtečka si vyhrazuje právo mít aktuální nabídku produktů, cen a akcí na www.senovskabasta.cz.a měnit ho dle vlastního uvážení.

Jídla jsou určena k rychlé spotřebě. Gramáže uvedené u jídel jsou uvedeny v syrovém stavu.

Bašta od Krtečka dodává nejlepší pizzu ve městě za použití výhradně čerstvých surovin a řádně proškoleného a zaškoleného personálu,

pokud se však stane, že zboží neodpovídá stanovené kvalitě nebo neodpovídá objednávce, zákazník má nárok na výměnu zboží.

Doporučujeme zákazníkovi, aby si při převzetí objednávky překontroloval objednávku, jestli odpovídá jeho objednávce.

Veškerý sortiment je převážen v hygienicky nezávadných termoboxech.

Rozvoz

Firma Bašta od Krtečka si vyhrazuje právo nerozvážet produkty do lokalit mimo rozvozový plán. Za služby poskytnuté Naší firmou můžete platit hotově,

stravenkami (ticket restaurant, sodexo, cheque dejeuner), nebo přes platební terminál (tento druh platby, musí být nahlášen při objednávce)

Firma Bašta od Krtečka si tímto vyhrazuje právo do zbylé hodnoty stravenek nevydávat. Jsou akceptovány platby v české měně.

Při přání zákazníka odebrat jednu či více ingrediencí z objednávky, nemá objednávající nárok na žádnou slevu.

Při výměně jedné čí více ingrediencí, je dopočítána k stávající ceně, cena dražší ingredience pokud je však vyšší než ta stávající.

Při využití platby "krtek" body je objednávající povinen odevzdat rozvozci všech 10 "krtek bodů" a tím bude udělena sleva 100kč.

U objednávky akce 3+1, nelze využít platby "krtek bodů"

Při objednávce přes firmy, které zprostředkovávají rozvoz a jiné u nichž si může zákazník objednat naše produkty, nelze využít jakékoli zvýhodněné akce!!!

Reklamační řád

Bašta od Krtečka má personál, který byl řádně proškolen a zaškolen. Dojde-li však k situacím, že objednávající není spokojen s kvalitou dané objednávky,

je povinen neprodleně volat na tel. 603 50 11 11 a Náš operátor danou stížnost řádně projedná s objednávajícím a následně navrhne řešení dané situace.

Reklamace zboží se vztahuje pouze a jen na zboží v ten den zakoupené.

Každou reklamaci řešíme individuálně. Na požadované reklamace z předchozích dnů nebude zákazníkovi vyhověno.

Reklamace vyřizujeme na telefonní lince 603 50 11 11 nebo 733 677 333 a to v otvírací době.

Na stížnosti, reklamace, připomínky a jiné, které obdržíme na firemní email senovskabasta@seznam.cz odpovíme v co nejkratší době hned jak to bude možné.

Obdržení odpovědi z "info" emailu však může trvat až několik dní.

Pokud zákazník zjistí při kontrole zboží, že mu na jeho objednaném jídle chybí přídavek, který si přiobjednal, nemusí za něj řidiči (rozvozci) platit.

Pokud toto zjistí až doma, ať neprodleně volá linku 603 50 11 11.

Pro vyřízení reklamace dodaného zboží je nutno nahlásit číslo účtenky (paragonu) a adresu kam byla objednávka dodána.

Reklamované zboží nelze vyměnit nebo vrátit peníze, pokud objednávající nepředloží účtenku.

Je v zájmu zákazníka, aby si při převzetí objednávky zkontroloval správnost objednávky.

Pokud nastane situace, že zákazník obdrží jiné zboží, než si objednal a nechce ho, bude mu v co nejkratší době dodána správná objednávka.

Pokud zákazník není jakkoli spokojen s objednávkou, ať už z důvodu kvality, teploty, obsahem objednávky nebo jiného důvodu,

musí neprodleně kontaktovat naši tel 603 50 11 11. V případě, že bude reklamace oprávněna, bude nabídnuta zákazníkovi výměna zboží.

Nová objednávka bude zákazníkovi dodána v co nejkratší možné době.

Je v zájmu zákazníka, aby si ihned přepočítal vrácené peníze od rozvozce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, že Prodávající bude jeho osobní údaje sdělené na telefonu 603 50 11 11, 733 677 333 při objednávce může zpřístupnit třetím subjektům

a to spolupracujícím osobám (rozvozci, operátoři), toto vše při respektování platných právních předpisů,

zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

Kupující souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje získané v telefonní objednávce uchovávat.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat

a to tak že zašle emailovou zprávu na adresu senovskabasta@seznam.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky na čísle 603 53 00 68.

Na základě  objednávky na telefonu 603 50 11 11, 733 677 333 poskytnutých kontaktních údajů může být Kupující kontaktován Prodávajícím

za účelem poskytování informací o produktech, službách nebo novinkách, a to prostřednictvím e-mailové nebo SMS komunikace.

Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na senovskabasta@seznam.cz

nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky na čísle 603 53 00 68.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www. senovskabasta.cz.

Novější Všeobecné obchodní podmínky ruší Všeobecné obchodní podmínky vydané dříve.

Firma Bašta od Krtečka obchoduje pouze na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek. (Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné k 1. lednu 2016.)


 

Online objednávka

Objednavka

Denní menu :: 22. 04. 2018

  • Menu nevaříme
  • otevřeno 11-22hod. 0.00

Provozní doba

  • Pondělí - čtvrtek11:00-22:00
  • Pátek - sobota11:00-23:00
  • Neděle11:00-22:00

Rychlý kontakt

Šenovská Bašta
Těšínská 698
Šenov na Podlesí


www.senovskabasta.cz
Objednávka jídel a pizzy
+420 603 501 111
Informace a rezervace stolů
+420 733 677 330
Kontaktní formulář

Non-stop Taxi Přeček

Stanoviště před restaurací +420 602 52 00 00